Stiahnutie a podmienky používania

Sťahovanie a bezplatné používanie obrazového a informačného materiálu prostredníctvom tejto webovej stránky (www.hawle.com) je povolené len za podmienok, že

  • obrázky a informačné materiály budú použité pre tlačové správy a iné články, ktoré hovoria o jednej alebo viacerých spoločnostiach skupiny Hawle Austia, 
  • obrazový a informačný materiál sa nepoužíval, ktorý spôsobuje dobré meno spoločnosti, a
  • spolu s obrázkom resp. odkazy na zdroj/metaúdaje budú uvedené spolu s iným informačným materiálom (ak je k dispozícii). 

Akékoľvek iné využitie či použitie obrazového materiálu je zakázané. Spoločnosť Hawle si vyžaduje náhradu škody a súdny príkaz bez ohľadu na právny základ. 
Všetky práva na obrazové a informačné materiály zostávajú spoločnosti Hawle Beteiligungsgesellschaft mbH alebo a ďalší autor, ktorým udelila skupina Hawle Austria oprávnenie na ich použitie. Komerčné použitie, najmä na reklamné účely, je výslovne zakázané.

V prípade ďalších relevantných obrázkov, informácii a otázkach týkajúcich sa tejto záležitosti sa obráťte prosím na dana.svoboda@hawle.at