Médium: Komunálna odpadová voda

  • podľa EN 1085
  • teplota média 0° C až 40° C
  • maximálny obsah 250 mg/l chloridu a 0,3 mg/l voľného chlóru
  • minimálna tvrdosť vody 8,0° dH
  • hodnota pH od 5 do 9,5

5 rokov záruka kvality: Komunálna odpadová voda

Spoločnosť Hawle s.r.o. garantuje na originálne výrobky HAWLE a súčasné výrobky označené „HAWLE“ záruku v trvaní 5 (päť) rokov od zakúpenia výrobku. Tato záruka sa vzťahuje na armatúry určené pre komunálnu odpadovú vodu podľa EN 1085. Ak stráca armatúra v priebehu trvania záručných podmienok svoju funkčnosť prípadne je poškodená, kontaktujte spoločnosť Hawle s.r.o., ktorá danú armatúru buď na vlastné náklady opraví, prípadne nahradí novým kusom.  Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vzniknuté funkciou armatúry, rovnako tak i poškodenie vzniknuté zlým skladovaním, prepravou, neodbornou inštaláciou alebo nesprávnym postupom montáže, poškodením z dôvodu zlej voľby armatúry (napr. PN), nedostatočnou údržbou či použitím nevhodného média. Záruka sa nevzťahuje pri použití armatúr v neštandardných podmienkach, pri výskyte vibrácií, prípadne pôsobením znečisteného média či pôsobením vonkajších vplyvov, a to ani v prípade nehôd a činov tretích strán, ktoré Hawle nemôže ovplyvniť.

Upozorňujeme, že na určité špecifické produkty sa môžu vzťahovať výnimky, tieto výnimky nájdete na stránkach www.hawle.com, v Obchodných podmienkach, prípadne kontaktujte svojho obchodno-technického poradcu. Nároky, ktoré nie sú upravené obchodným podmienkami či údajmi v záručnom liste, podliehajú miestnym právnym normám a predpisom.