Médium: Zemný plyn

  • podľa normy STN EN 437 a smernice ÖVGW G 31
  • teplota média: -10° C do max. 50° C

Protikorózna ochrana

Ťažká protikorózna ochrana navrstvovaním epoxidového prášku metódou vírivého spekania podľa GSK – Združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany. Ekologická technológia práškového navrstvovania bez použitia rozpúšťadiel s vynikajúcou ochranou proti korózii.

5 rokov záruka kvality: Plynárenské armatúry

Spoločnosť Hawle s.r.o. garantuje na originálne výrobky HAWLE a súčasné výrobky označené „HAWLE“ záruku v trvaní 5 (päť) rokov od zakúpenia výrobku. Tato záruka sa vzťahuje na plynárenské armatúry. Ak stráca armatúra v priebehu trvania záručných podmienok svoju funkčnosť, prípadne je poškodená, kontaktuje spoločnosť Hawle s.r.o., ktorá danú armatúru buď na vlastné náklady opraví, poprípade nahradí novým kusom. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vzniknuté funkciou armatúry, rovnako tak i poškodenie vzniknuté zlým skladovaním, prepravou, neodbornou inštaláciou alebo nesprávnym postupom montáže, poškodením z dôvodu zlej voľby armatúry (napr. PN), nedostatočnou údržbou či použitím nevhodného média. Záruka sa nevzťahuje pri použití armatúr v neštandardných podmienkach, pri výskyte vibrácií, prípadne pôsobením znečisteného média či pôsobením vonkajších vplyvov, a to ani v prípade nehôd a činov tretích strán, ktoré Hawle nemôže ovplyvniť.

Konkrétne prevádzkové podmienky našich produktov nájdete na stránka Vodárenského katalógu Hawle alebo na stránkach www.hawle.com.